Pre zamestnaných

Zamestnanecká pôžička - do 48hodín sú peniaze vaše. Maximálne diskrétne.

Je určený na riešenie nečakaných životných situácií a na vykrytie životných potrieb (nedoplatok na nájomnom, vyúčtovanie plynu, elektriny, nákup spotrebnej elektroniky...). O úver môžu požiadať najmä zamestnanci so stálym príjmom (aj pre pracujúcich za hranicami republiky: MR, ČR, Rakúsko a Nemecko), dôchodcovia (výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok, starobný dôchodok, vdovský a sirotský dôchodok).

Kontakt

Michaela Margetínová

Váš špecialista pre Trenčiansky kraj

Neváhajte a kontaktujte nás:

Tel.č.: 0908 492 204
E-mail: margisko@centrum.sk